بانوی هرمزگانی عضو اتحادیه پارکور غرب آسیا شد

نازنین زرینی، سرپرست نایب رئیسی هیات انجمن های ورزشی استان هرمزگان به عنوان عضو اتحادیه غرب آسیا منصوب شد.

نازنین زرینی، سرپرست نایب رئیسی هیات انجمن های ورزشی استان هرمزگان به عنوان عضو اتحادیه غرب آسیا منصوب شد.

به گزارش تیلا نیوز، در متن این انتصاب آماده است:

“بدلیل تجربیات ارزنده و مهم شما در فعالیتهای مربوط به ورزش پارکور شما به عنوان عضو کمیته داوری اتحادیه پارکور در آسیای غربی منصوب می شوید، حضور شما در این اتحادیه خوش آمد می گوییم و آرزوی بهترینها را برای شما داریم.”

رشته ورزشی پارکور حدود ۳ سال است که به عنوان زیر مجموعه ای از هیات انجمن های ورزشی فعالیت خود را آغاز کرده و با توجه به پتانسیل ورزشکاران هرمزگانی خیلی زود به شکوفایی رسیده است.