بانک مرکزی اعلام کرد: اختصاص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو

بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، امروز معادل یک میلیارد دلار به این امر اختصاص داد تا به شایعات مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو پایان دهد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: «بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، امروز معادل یک‌ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد و این روند ادامه خواهد داشت.

بانک مرکزی در ادامه روند تخصیص ارز برای واردات دارو، امروز معادل یک‌ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد تا به شایعات مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ دارو پایان دهد.»