بانک مرکزی جزئیات بدهکاران ۱۴ بانک را منتشر کرد

برای اجرای ردیف ۱ بند د- احکام تنظیمی تبصره ۱۶- تسهیلات تکلیفی قانون بودجه ۱۴۰۱، آمار مقدماتی تسهیلات و تعهدات کلان (از بانک‌هایی که تاکنون دریافت شده) در پایان اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بر اساس بند یاد شده انتشار این اطلاعات به صورت فصلی بوده و طبعاً باید در تیر امسال منتشر شود به جهت شفاف سازی هرچه بیشتر اطلاعات و آمار؛ این امر از همین ماه در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.

انتشار اسامی بدهکاران بانکی ابتدا از جانب آقای خاندوزی وزیر اقتصاد عنوان شد و انتشار اسامی طی هفته گذشته توسط بانک های کشور انجام شده است.