با موافقت شورای عالی کار؛ حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت

اعضای شورای عالی کار پس از ۱۵ ساعت مذاکره با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل حقوق کارگران برای سال آینده موافقت کردند.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، این افزایش، حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹/۳۲۵ و پایه حقوق ماهانه از ۲/۶۵۵/۰۰۰ به ۴/۱۷۹/۷۵۰ تومان افزایش یافت.

به گفته اعضای شورای عالی کار، بن کارگری هم به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۷۰ هزار تومان رسید.

با این حساب، دریافتی کارگر حداقل‌بگیر بدون سابقه و بدون اولاد، برابر با ۵/۶۷۹/۷۵۰ تومان می‌شود.

حداقل دستمزد برای کارگر با یک فرزند هم ۶/۳۰۷/۷۲۵ تومان و برای کارگر با دو فرزند، ۶/۷۲۵/۰۰۰ تومان خواهد بود.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷۱/۷۲۲ روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵/۱۵۱/۶۶۰ تومان ماهانه.

با این حساب، در سال آینده هیچ کارگر مشمول قانون کاری ماهانه کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.