بخشدار مرکزی حاجی آباد: پیگیری برای رفع مشکل آب شرب روستاهای معدنوییه، برغنی و تزرج در دستور کار است

بخشدار مرکزی حاجی آباد با اشاره به مشکلات آب شرب برخی از روستاهای بخش مرکزی گفت: پیگیری برای رفع مشکل آب شرب روستاهای معدنوییه، برغنی و تزرج و دیگر مناطق جنوبی شهرستان، بطور جدی در دستور کار قرار دارد.

بخشدار مرکزی حاجی آباد با اشاره به مشکلات آب شرب برخی از روستاهای بخش مرکزی گفت: پیگیری برای رفع مشکل آب شرب روستاهای معدنوییه، برغنی و تزرج و دیگر مناطق جنوبی شهرستان، بطور جدی در دستور کار قرار دارد.

آرش نیرومند در حاشیه بازدید از خطوط انتقال آب روستایی به خبرنگار تیلا نیوز در حاجی آباد گفت: از آنجا که هرمزگان بطور کلی استانی کم باران و کم آب است، حداقل در فصل های پر بارش، باید روان آب ها را مهار، مدیریت و بطور بهینه مورد استفاده قرار گیرد.

وی در این خصوص افزود: با توجه به تجارب موفق برخی از مناطق در مهار روان آب ها و استفاده بهینه از آن، می‌توان احداث سازه های آبخیزداری سنگی و ملاتی را افزایش داد.