رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس:

برای توسعه شهر بندرعباس از هیچ کمکی دریغ نخواهیم کرد / در انتخاب شهردار دخالت نمی کنم

امیدوارم تعامل، همدلی و وفاق در شورای ششم بیشتر از گذشته دیده شود و همین امر سبب وحدت رویه و در نتیجه بهبود وضعیت شهر بندرعباس شود.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت: امیدوارم شاهد حضور چهره هایی در راس امور شهرداری باشیم که خون و انگیزه جدید را تزریق کرده و به مشکلات کنونی که گریبانگیر شهروندان شده است، خاتمه دهند.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی در گفت و گو با ایسنا، با توجه به اعلام نتایج انتخابات شورای اسلامی شهر بندرعباس، تصریح کرد: امیدوارم تعامل، همدلی و وفاق در شورای ششم بیشتر از گذشته دیده شود و همین امر سبب وحدت رویه و در نتیجه بهبود وضعیت شهر بندرعباس شود.

وی با بیان اینکه در ترکیب یازده نفره شورای اسلامی شهر بندرعباس شاهد حضور چهره های با تجربه در کنار جوان، متخصص و خوش نام هستیم، اظهار کرد: امیدوارم هر یازده عضو در ابتدای کار با وحدت و همدلی فعالیت خود را شروع و در چهار سال تداوم یابد و این وحدت را در انتخاب شهردار شاهد باشیم.

مرادی با اشاره به اینکه شهرداری که با رأی موافق هر یازده عضو انتخاب شود با قدرت و توان بیشتری خدمت خواهد کرد، افزود: قطعا مجمع نمایندگان هرمزگان در تعامل با شورای شهر بندرعباس به عنوان یک کلانشهر خواهد بود و از هر کمک و همراهی برای توسعه شهر بندرعباس دریغ نخواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس با بیان اینکه در انتخاب شهردار هیچ دخالتی نمی کنم، خاطرنشان کرد: امیدوارم شاهد حضور چهره هایی در راس امور شهرداری باشیم که خون و انگیزه جدید را تزریق کرده و به مشکلات کنونی که گریبانگیر شهروندان شده است، خاتمه دهند.

وی با اشاره به اینکه باید اعضای منتخب شورای شهر، فعالیت پنج دوره گذشته را رصد و بررسی کنند و با شناسایی نقاط ضعف و برطرف کردنشان به فکر تقویت نقاط قوت بوده و در مسیر استفاده از فرصت ها پیش بروند، اضافه کرد: باید مشکلاتی از قبیل فاضلاب بندرعباس، پروژه نخل ناخدا، تنظیف شهری، توسعه متوازن و عدالت محور خدمات شهری، پرورش استعدادها و رسیدگی به ورزش محلات و توجه به حوزه فرهنگ و هنر با توجه به وجود ظرفیت فوق العاده شهر بندرعباس در راس اولویت پیگیری اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس قرار بگیرد.

مرادی در پایان از مشارکت شهروندان در انتخابات ۱۴۰۰ به ویژه شورای اسلامی شهر بندرعباس و رأی به تغییرات موجود قدردانی کرد.