مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد خبر داد؛

برداشت خرمای پیارم از نخلستان‌های حاجی آباد

از نیمه مهر تاکنون حدود ۸۰ درصد از خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد برداشت شده است.

به گزارش تیلا نیوز، یعقوب محمدمرادی مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد گفت: از نیمه مهر تاکنون حدود ۸۰ درصد از خرمای پیارم شهرستان حاجی آباد برداشت شده و ۲۰ درصد باقی مانده هم تا اوایل آذر برداشت خواهد شد.

محمد مرادی با بیان اینکه شهرستان حاجی آباد ۴ هزار و ۱۷۵ هکتار نخلستان پیارم دارد، گفت: امسال حدود ۱۴ هزار و ۷۷۲ تن خرمای پیارم برداشت می‌شود که میزان خرمای درجه یک، ۶۰ درصد کمتر از سال گذشته است.

او گفت: بر اثر وقوع پدیده مونسون و رطوبت شدید هوا در مردادماه، بخش زیادی از محصول خرمای شهرستان حاجی آباد از بین رفت.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد گفت: خرمای پیارم به شکلات طبیعی معروف است و عمدتا به کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اروپا و آسیای میانه صادر می‌شود.