مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خبر داد: برداشت محصول پنبه از مزارع حاجی آباد آغاز شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از برداشت پنبه از ۳۱۹ هکتار زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد از برداشت پنبه از ۳۱۹ هکتار زمین‌های کشاورزی این شهرستان خبر داد.

یعقوب محمدمرادی گفت: برداشت پنبه از ۳۱۹ هکتار زمین‌های کشاورزی این شهرستان از اواسط آبان ماه آغاز شده و از هر هکتار، ۳ تن محصول برداشت می‌شود.

محمدمرادی پیش بینی کرد: در مجموع ۹۷۵ تن محصول پنبه از مزارع این شهرستان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد در ادامه افزود: بیشترین سطح کشت محصول پنبه متعلق به مناطق طاشکوئیه و خوشن آباد است.