برداشت پسته از باغ‌های حاجی آباد

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: این شهرستان ۴۳۰ هکتار باغ پسته دارد که ۳۶۰ هکتار آن مثمر است.

به گزارش تیلا نیوز، ملکی با اشاره به آغاز برداشت پسته از باغ‌های شهرستان حاجی آباد گفت: امسال حدود ۴۳۲ تن پسته از باغ های این شهرستان برداشت می شود.

او گفت: بیشتر باغ‌های پسته در روستا‌های شمالی حاجی آباد از جمله خوشن آباد، باغات و دهنو قرار دارد.

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: این شهرستان ۴۳۰ هکتار باغ پسته دارد که ۳۶۰ هکتار آن مثمر است.