برداشت گیاه دارویی چای ترش برای نخستین بار در شرق هرمزگان

برداشت گیاه دارویی چای ترش از ۲ هکتار زمین‌های کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی شهرستان میناب آغاز شد.

به گزارش تیلا نیوز، اسحاق جعفری سرپرست مرکز خدمات جهاد کشاورزی توکهور و هشتبندی گفت: با توجه به آب و هوای مناسب و زمین‌های حاصل خیز منطقه توکهور و هشتبندی، امسال برای نخستین بار گیاه دارویی چای ترش در دو هکتار از زمین‌های روستای چاه غربال کشت شد.

جعفری گفت: این گیاه اردیبهشت ماه کشت شد و برداشت آن از اوایل آبان آغاز شده است.

او گفت: برگِ گل این گیاه پس از برداشت حدود ۵ روز زیر نور آفتاب قرار می‌گیرد و سپس برای فرآوری و بسته بندی به تهران ارسال می‌شود.