بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱؛ صدا وسیما مکلف به پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی شد

نمایندگان مجلس صدا وسیما را به پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی مکلف کردند. براساس بند ط تبصره ۹؛ به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمد‌های تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.

ایسنا: نمایندگان مجلس صدا وسیما را به پرداخت حق پخش مسابقات ورزشی مکلف کردند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه)، و در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در بخش درآمدی، بندهای «و» و «ط» تبصره ۹ را بررسی و تصویب کردند.

براساس بند ط تبصره ۹؛ به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند.

همچنین بر اساس تصویب بند و تبصره ۹ ؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌درصد (۴۰%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (۲۵%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند.

بر اساس بند الحاقی ۱ در تبصره ۹؛ وزارت آموزش و پرورش موظف است منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول مازاد را با رعایت قوانین و مقررات پس از واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، صرف توسعه و تکمیل مدارس در مناطق محروم با اولویت مدارس خیرساز در همان استان و شهرستان نماید.