برچیده شدن تمامی مدارس غیر استاندارد شهرستان سیریک تا پایان سالجاری

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان از برچیده شدن تمامی مدارس غیر استاندارد سیریک تا پایان سالجاری با تامین اعتبار صورت گرفته از سوی سازمان نوسازی مدارس کشور ومشارکت خیرین مدرسه ساز خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، سیدفخر الدین هاشمی، با بیان اینکه در حال حاضر تعداد ۷ پروژه مدرسه سازی در شهرستان سیریک در حال اجرا است، افزود: با اتمام این پروژه ها ۳۳ کلاس درس به شهرستان سیریک افزوده خواهد شد و مدارس غیر استاندارد در این شهرستان تا پایان سالجاری به اتمام می رسد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در شهرستان سیریک ۳ پروژه تخریبی با ۲۳ کلاس درس وجود دارد.

به گفته هاشمی، وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس با همتی مضاعف و نگاهی ویژه به عرصه تعلیم و تربیت در جهت رفع مشکلات مدارس غیر استاندارد اقدام کرده است.