برگزاری جلسه تخصصی ویژه معاونین متوسطه مناطق آموزشی ۲۲ گانه استان هرمزگان

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش هرمزگان:جلسه تخصصی ویژه معاونین متوسطه مناطق آموزشی ۲۲ گانه استان هرمزگان برگزار شد.

به گزارش تیلا نیوز، حسن خدامی معاون آموزش متوسطه هرمزگان از برگزاری جلسه تخصصی ویژه معاونین متوسطه مناطق ۲۲ گانه آموزشی استان هرمزگان خبر داد.

خدامی گفت: در این جلسه که با حضور یزدانی مدیرکل دفتر متوسطه اول وزارت برگزار شد، در بخشی از آن به صورت وبینار ارتباط با نجار مدیرکل دفتر برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت متبوع برگزار شد و برنامه‌های مورد نظر حوزه آموزش در دفتر برنامه ریزی را تشریح نمودند.

حسن خدامی ضمن اشاره به برنامه‌های ویزه در متوسطه اول، گفت:در برنامه ریزی‌ها باید ساحت‌های آموزش و پرورش مورد توجه قرار گیرد.

در این جلسه دکتر یزدانی مدیرکل دفتر آموزش دوره اول متوسطه و همچنین جعفری معاون دفتر آموزش متوسطه اول وزارت متبوع ضمن اشاره به برنامه‌های سند تحول بنیادین، برنامه کاری آموزش متوسطه اول را برای معاونین و کارشناس مسئولان مناطق استان تشریح نمودند.