برگزاری حضوری دوره‌های سوادآموزی /اتمام آموزشهای سال ۹۹ در شهریور

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اینکه برای سال جاری ۳۰۰ هزار بیسواد را تحت پوشش برنامه‌های سوادآموزی می بریم و کلاس گذاری‌های جدید در شهریور انجام می شود گفت: ما کلاس‌ها را تا حد ممکن به صورت حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار می کنیم.

به گزارش تیلا نیوز، شاپور محمدزاده در گفت وگو با ایسنا، درباره میزان جذب بیسوادان در سال جاری اظهار کرد: ما همه ساله قبل از کرونا ۳۶۰ تا ۴۰۰ هزار بیسواد جذب می کردیم که در ایام کرونا آن را به ۳۰۰ هزار نفر رساندیم.

وی افزود: برای امسال هم ۳۰۰ هزار را تحت پوشش می‌بریم.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با بیان اینکه در حال سرانجام بخشی آموزش‌های سال ۹۹ هستیم که در مرداد و نهایتا شهریور به اتمام می رسد گفت: کلاس گذاری‌های جدید در شهریور انجام می شود.

محمدزاده درباره نحوه برگزاری کلاس های نهضت عنوان کرد: ما کلاس‌ها را تا حد ممکن به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می کنیم زیرا جامعه مخاطب ما بزرگسال هستند و مستقل از مدارس پیرامون نحوه برگزاری کلاس‌های آنها تصمیم گیری می شود. ضمن آنکه بسیاری از آنها تا زمان شروع کلاس ها واکسن زده‌اند که کار را برای ما راحت تر می کند.

وی با اشاره به اینکه حق‌الزحمه آموزش دهندگان به طور کامل پرداخت شده است، درباره آخرین نرخ باسوادی در کشور نیز گفت که باتوجه به مجموع اقدامات صورت گرفته به منظور کاهش آمار بیسوادی، نرخ باسوادی از ۹۴.۷ درصد در سال ۹۵ به ۹۶.۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است.