برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی معلمان ابتدایی ناحیه دو بندرعباس

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس از برگزاری کارگاه تخصصی دروس پایه های اول تا ششم ابتدایی این ناحیه با هدف توانمند سازی علمی آموزگاران خبر داد.

مریم برخورداری- تیلا نیوز: معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس از برگزاری کارگاه تخصصی دروس پایه های اول تا ششم ابتدایی این ناحیه با هدف توانمند سازی علمی آموزگاران خبر داد.

آمنه روزبان در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی معلمان پایه ششم این ناحیه، به خبرنگار تیلا نیوز گفت: این نوع کارگاه های آموزشی، در روزهای پایانی هفته، با هدف آموزش معلمان جدید الورود و تغییر پایه مقطع ابتدایی برگزار می شود.

وی برگزاری این نوع کارگاه ها در جهت یادگیری بهتر معلمان ضروری دانست و افزود: آشنایی با روش های نوین تدریس، انتقال تجارب و آشنایی بیشتر معلمان با آخرین تغییرات کتب درسی از دیگر اهداف مهم برگزاری این کارگاه آموزشی خواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس تصریح کرد: در این کارگاه های آموزشی ۱۲۰ نفر از معلمان جدید الورود و تغییر پایه این ناحیه حضور دارند.