مدیرکل نوسازی مدارس هرمزگان خبر داد؛

بنیاد برکت ۸۰ مدرسه در هرمزگان ساخته است

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان گفت: با کمک بنیاد برکت ۸۰ مدرسه در استان ساخته شده است.

سیدفخرالدین هاشمی گفت: این مدارس از سال ۱۳۹۰ تاکنون برای ۱۸هزار دانش آموز ساخته شده است.

او گفت: بنیاد برکت قرار است ۱۰۳ مدرسه در قالب ۶۸۴ کلاس درس را در استان بسازد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: برای ساخت این مدارس بیش از ۶۵ میلیارد تومان به صورت مشارکتی در نظر گرفته شده است.

سید فخر الدین هاشمی گفت: ۲۳ مدرسه دیگر نیز تا بهمن ۱۴۰۲ در استان ساخته و تحویل داده می‌شود.