بهره برداری از ۳۲ طرح عمرانی در شهرستان بشاگرد

در هفتمین روز از هفته دولت ۳۲ طرح عمرانی در بشاگرد به بهره برداری رسید.

به گزارش تیلا نیوز، در آخرین روز از هفته دولت ۳۲ طرح عمرانی به بهره برداری رسید.

این طرح‌ها، راه روستایی به طول ۲۰ کیلومتر در بخش گوهران و جاده تیدر به بشنو، زمین چمن مصنوعی در روستای اهون، خانه زیست پزشک در شهر سردشت، آسفالت معابر در شهر گوهران و سردشت و ایجاد پیادرو در شهر سردشت و طرح هادی در روستای دهندر شه بابک است.

برای بهره برداری از این طرح‌ها ۲۴۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

بیش از ۱۵ هزار نفر از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شدند.

بشاگرد از روستاهای شرقی هرمزگان و متشکل از سه بخش گوهران، سردشت و گافر و پارامون است. این شهرستان دارای ۲۸۶ روستا در مناطق عمدتا کوهستانی است..