بهره برداری مدرسه ۶ کلاسه در رودان

مدرسه شش کلاسه والفجر با همکاری دولت و خیّران در منطقه وزیری بخش بیکاه به بهره برداری رسید.

مدرسه شش کلاسه والفجر با همکاری دولت و خیّران در منطقه وزیری بخش بیکاه به بهره برداری رسید.

به گزارش تیلا نیوز، رئیس اداره آموزش و پرورش رودان گفت: این مدرسه در مدت زمان چهار سال و با هزینه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ساخته شده است.

عبداله عبدی بحرینی افزود: ساخت و توسعه دو مدرسه ۳ کلاسه در دهستان برنطین و شهر بیکاه با هزینه ۳ میلیارد تومانی خیران آغاز شد.