مدیرعامل آبفا هرمزگان:

بیش از ۵۰ درصد نیاز آبی هرمزگان از آبشیرین‌کن تأمین می‌شود

مدیرعامل آبفا هرمزگان گفت: اکنون بیش از ۵۰ درصد نیاز آبی استان و ظرف ۳ سال آینده بیش از ۷۰ درصد منابع آبی شهرها و روستاهای استان از طریق آب شیرین کن ها تامین خواهد شد.

به گزارش تیلا نیوز، امین قصمی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد نیاز آبی استان از طریق شیرین سازی آب دریا تامین می شود که این میزان برابر 260 هزار مترمکعب در شبانه روز بوده و جمعیتی حدود یک میلیون و 300 هزار نفررا بهره مند می سازد.

وی با تاکید بر اینکه پروژه های نمک زدایی فرصتی حیاتی برای رفع بحران آبی استان محسوب می شوند، گفت: اگراین پروژه ها در نقاط مختلف استان نبود، قطعا امروز با چالش های جدی در تامین نیاز آبی نقاط حساس و استراتژیک استان نظیر جزایر و شهرهای بندرعباس و بندرخمیر روبرو بودیم.

مدیرعامل آبفا استان ادامه داد: هدف گذاری آبفا در تامین آب شهرها و روستاهایی که به دریا دسترسی دارند، انتقال آب با استفاده از شیرین سازی آب دریا خواهد بود به طوری که در غرب استان تامین آب به طور مطلق از طریق آب شیرین کن ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: هم اکنون دو سایت آب شیرین کن به ظرفیت ها 8 هزار و 11 هزار متر مکعبی در شهرهای چارک و پارسیان در دست احداث است.

قصمی بیان کرد: همچنین بنا داریم ظرفیتی به میزان یکصد هزار مترمکعب در شبانه روز از محل آب شیرین کن یک میلیون مترمکعبی به منابع آبی شهر بندرعباس اضافه کنیم که با تحقق آن سهم منابع آبی این شهر از آب شیرین کن ها به 80 درصد افزایش می یابد.

وی افزود: در شرق استان نیز در محدوده شهرستان میناب به جاسک برای تامین آب این محدوده، احداث پروژه نمک زدایی را در حال مطالعه داریم.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به محدودیت منابع آبی استان و مشکلات کم آبی دربرخی شهر ها و روستاها، بر ضرورت صرفه جویی و مدیریت مصرف آب از سوی مردم تاکید کرد و گفت: گرچه تاکنون با احداث آب شیرین کن ها توانسته ایم علی رغم کاهش چشمگیر منابع آبی سطحی و زیر سطحی، این موضوع را مدیریت کنیم اما تا تحقق افزایش ظرفیت آب شیرین کن ها و با توجه به بحران آب در کشور و به ویژه هرمزگان، بیش از پیش نیاز به همکاری مردم در زمینه مصرف بهینه آب داریم.