سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد؛

بیمه دختران و زنان خانه دار از چه سنی شروع می شود؟

تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ سال در سراسر کشور می‌توانند از حمایت‌های مقرر در قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بهره‌مند شوند.

به گزارش مهر، از جمله حمایت‌هایی است که به آسانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به زنان ارائه می‌شود و فرآیند ورود به جمع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی بر اساس این قانون به سادگی انجام می‌شود.

مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود و افرادی که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه قبلی باشند از اعمال سقف سنی مقرر معاف خواهند بود. از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه است.

نرخ پرداخت حق بیمه زنان خانه دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی ۱۸ درصد است.

سن متقاضی سابقه پرداخت حق بیمه قبلی در طرح بیمه زنان خانه دار

صفر تا ۵ سال، ۵ تا ۱۰ سال، ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۵ سال و بیشتر

۴۰ سال تمام و کمتر از حداقل تا حداکثر دستمزد از حداقل تا حداکثر دستمزد مصوب بین حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل بین حداقل تا حداکثر میانگین دستمزد ۳۶۰ روز آخر بیمه پردازی

۴۱ الی ۴۲ از حداقل تا حداکثر ۶ برابر حداقل

۴۲ الی ۴۳ از حداقل تا حداکثر ۵ برابر حداقل

۴۳ الی ۴۴ از حداقل تا حداکثر ۴ برابر حداقل

۴۴ الی ۴۵ از حداقل تا حداکثر ۳ برابر حداقل

۴۵ سال و بیشتر از حداقل تا حداکثر ۲ برابر حداقل

در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌گردد.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.