رئیس تامین اجتماعی شعبه سه بندرعباس تشریح کرد؛

بیمه شدگان تامین اجتماعی چگونه از هدیه ازدواج برخوردار می شوند؟

رئیس تامین اجتماعی شعبه سه بندرعباس شرایط ، جزئیات و مراحل پرداخت این هدیه را اعلام کرد.

به گزارش تیلا نیوز، عبدالکریم شعبانی در گفت و گو با ایسنا، افزود: بیمه شده اجباری باید طی ۵ سال قبل از تاریخ ثبت عقد حداقل ۷۲۰ روز معادل دو سال سابقه بیمه پردازی داشته باشد.

وی اضافه کرد: باید هر فرد در تاریخ ازدواج (ثبت عقد) رابطه بیمه پردازی با سازمان داشته باشد، اولین ازدواج باشد و نوع عقد دائم و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد.

شعبانی در خصوص جزئیات و مراحل پرداخت، خاطرنشان کرد: اگر زن و شوهر هر دو بیمه شده تامین اجتماعی باشند و شرایط لازم پیشگفت را داشته باشند به هر دو نفر هزینه ازدواج تعلق می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه مبلغ کمک هزینه یا هدیه ازدواج معادل میانگین دستمزد تاریخ عقد است که از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر نخواهد بود، عنوان کرد: این خدمت بصورت غیرحضوری ارائه می‌گردد و بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به سایت خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و ثبت درخواست کمک هزینه ازدواج این هدیه را دریافت کنند.