مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبر داد؛

بی نیازی نیروگاه بندرعباس از تجهیزات ایتالیایی

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس گفت: این نیروگاه توسط یک شرکت ایتالیایی ساخته شده و تا کنون ۱۰۰ درصد تجهیزات آن از خارج از کشور وارد می شد اما اکنون با کمک شرکت های دانش بنیان ۹۰ درصد تجهیزات را در داخل تامین می کنیم.

به گزارش تیلا نیوز، حسین سلیمی در حاشیه بازدید خبرنگاران از نیروگاه بندرعباس، گفت: در سال ۱۳۵۳ تفاهم نامه ای بین توانیر و یک شرکت ایتالیایی برای ساخت این نیروگاه امضا شد و نظارت بر اجرای پروژه نیز بر عهده ایران قرار گرفت. در نهایت اواخر سال ١٣٥٩ اولین واحد این نیروگاه وارد مدار شد.

وی افزود: در حال حاضر ۴۰ سال از احداث این نیروگاه می گذرد و اکنون با فرسودگی بالای نیروگاه مواجه هستیم که برای این موضوع برنامه هایی را در دستور کار داریم.

وی با بیان اینکه در دو سال گذشته توانستیم تولید برق نیروگاه را ١٥٠ مگاوات افزایش دهیم گفت: قبل از آن تولید این نیروگاه بیشتر از ۹۰۰ مگاوات نبود. همچنین برای نوسازی نیروگاه نیز برنامه هایی را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اقداماتی که برای این مسئله صورت گرفته است، گفت: تفاهم نامه ای را با شرکت مپنا به منظور نوسازی نیروگاه بندرعباس و افزایش راندمان آن امضا کرده ایم که جزئیات آن در آینده منتشر می شود.

وی با اشاره به راندمان فعلی نیروگاه بندرعباس گفت: در حال حاضر راندمان این نیروگاه ۳۴ درصد است اما تلاشمان این است که این عدد را به ۳۸ درصد که در ابتدای احداث نیروگاه تعریف شده بود برسانیم.

وی با بیان اینکه در تابستان گذشته با اقداماتی که انجام شد توانستیم تامین برق را به خوبی انجام دهیم، گفت: یکی از اقداماتی که انجام می شود این است که خروجی های واحد را در تابستان دو روز کاهش می دهیم تا کمبود برق موجب ایجاد چالش نشود.

وی با اشاره به اهمیت برق در بندرعباس گفت: تامین برق در این استان اهمیت ویژه ای دارد و به همین دلیل تمام تلاش ما این است که چالش و مشکلی برای این مسئله ایجاد نشود.