بررسی برنامه وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛

تأکید کمیسیون آموزش بر حضور فردی با تجربه کافی در وزارت آموزش و پرورش

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: نظر اعضای کمیسیون آموزش این است که با توجه به وسعت کار وزارت آموزش و پرورش و اهمیت بسیار زیاد آن در تعیین آینده مملکت باید فردی وزیر آموزش و پرورش شود که در تمام حوزه ها تجربه کافی داشته باشد.

به گزارش تیلا نیوز، رضا حاجی پور در گفت و گو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در این جلسه آقای باغ گلی وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش به ارائه توضیحاتی درباره مشخصات فردی، سوابق تحصیلی اش در علوم تربیتی و سوابق اجرایی پرداخت که بالاترین آن مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی بود. البته وزیر پیشنهادی سوابق تدریس و عضویت در هیأت علمی دارد منتها بالاترین تجربه او در حوزه اجرایی مدیرعاملی بنیاد فرهنگی رضوی است.

وی با بیان اینکه باغ گلی در این جلسه به بیان چالش‌های خاص حوزه آموزش و پرورش پرداخت، گفت که به باور وزیر پیشنهادی این چالش ها شامل ساختار متمرکز و کم‌بهره و تقلیل مشارکت والدین به بعد اقتصادی است. همچنین نیاز معیشتی معلمان را به عنوان یکی از مشکلات آموزش و پرورش بیان کرد و اینکه تعلیم و تربیت تخصصی به معلمان متخصص نیاز دارد.

سخنگوی کمیسیون آموزش با بیان اینکه در این جلسه اعضای کمیسیون به بیان نظرات ‌و دغدغه های خود پرداختند، گفت که تاکید اعضای کمیسیون بر این بود که آموزش و پرورش حوزه‌ وسیعی با مشکلات خاص خود است لذا باید فردی وزیر شود که تجربه کافی در حوزه های مختلف داشته باشد.

حاجی‌پور در پایان گفت که قرار است وزیر پیشنهادی آموزش و پروش در جلسه دیگری در کمیسیون آموزش به توضیحاتی درباره دغدغه‌های نمایندگان ارائه کند.