سرپرست سازمان اورژانس کشور خبر داد؛

تامین اعتبار خرید ۱۵۰موتورلانس و ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس/افزایش۳۰درصدی ماموریت های اورژانس

سرپرست سازمان اورژانس کشور از افزوده شدن ٢٠ اتوبوس آمبولانس در ناوگان سازمان اورژانس کشور خبر داد و گفت: همچنین برای خرید ۱۵۰موتورلانس و ۱۰۰۰ دستگاه آمبولانس تامین اعتبار شده است.

به گزارش ایسنا، دکتر پیمان صابریان در نشست خبری که صبح روز جاری با اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: پیشرفت های خوب و قابل توجهی را به نظر امکانات نرم افزاری و سخت افزاری داشتیم و دکتر کولیوند زحمات زیادی داشتند.

وی ادامه داد: هدفمان این است که بتوانیم خدمات و امکانات با کیفیتی به مردم ارائه کنیم.

صابریان گفت: با تامین بودجه، مناقصه ٢٠ دستگاه اتوبوس آمبولانس گذاشته شد و در حال تولید است تا به محض آماده شدن این تعداد را در کل کشور تقسیم کنیم. اتوبوس آمبولانس برای خدمت رسانی در حوادث بسیار مناسب است.

وی با اشاره به خرید ١٠٠ تا ١۵٠ دستگاه موتورلانس گفت: موتورلانس ها زمان رسیدن به بیمار را در شهر های پر ترافیک کاهش می دهند. امیدواریم به زودی به چرخه ما اضافه شوند.

وی افزود: خرید ١٠٠٠ دستگاه آمبولانس نیز قرار است تامین اعتبار شود و بتوانیم با انجام مناقصه این تعداد را میان کشور توزیع کنیم.

صابریان در خصوص کمبود نیروی انسانی گفت: در اورژانس تهران بالغ بر ۵٠ درصد کمبود نیرو داریم. چارت اورژانس تهران ۴٠ سال است که تغییر نکرده است. این را از سازمان امور استخدامی پیگیری کردیم که امیدواریم به نتیجه برسد.در کل کشور حدود ٨٠٠٠ نفر کمبود نیرو داریم که ٢٧٠٠ نفر در حال جذب هستند.