اقدامی ارزشمند و خردمندانه؛

تجلیل از معلم ۱۰۰ ساله بندرعباسی

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس با حضور در منزل معلم پیشکسوت بندرعباسی با وی دیدار و از تلاش های او قدردانی کرد.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس با حضور در منزل معلم پیشکسوت بندرعباسی با وی دیدار و از تلاش های او قدردانی کرد.

به گزارش تیلا نیوز، سید هادی حسینی مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس از بانو «بلقیس یوسف زاده» از فرهنگیان پیشکسوت و خوش‌نام خطه جنوب ایران، تجلیل و قدردانی کرد.

وی به هنگام افتتاح دبستان دانشمند سورو در سال ۱۳۲۰ خورشیدی جزو نخستین گروه از معلمانی بوده که در این مدرسه مشغول به تدریس بوده است.

این معلم پیشکسوت، حدود ۵۰ سال پیش به افتخار بازنشستگی نائل شده است.