رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد؛

تزریق روزانه ۵۰۰۰ دُز سوم واکسن کرونا در هرمزگان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از تزریق روزانه ۵۰۰۰ دُز سوم واکسن کرونا در هرمزگان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از مهر، حسین فرشیدی بیان داشت: احتمال شیوع سویه جدید اُمیکرون در همه نقاط کشور بویژه هرمزگان وجود دارد و برای ایمنی کامل همه باید حداقل دو دُز واکسیناسیون را دریافت کرده باشند و سالمندان نیز برای در امان ماندن از بیماری سخت کرونا دُز تقویتی و یا همان سوم را حتما دریافت کنند.

فرشیدی با بیان اینکه روزانه ۵۰۰۰ دُز سوم واکسن کرونا در هرمزگان به افراد بالای ۴۰ سال تزریق می‌شود، خاطرنشان کرد: تزریق دُز یادآور بدون نوبت در ۲۵ مرکز تجمیعی انجام می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه همه افراد بالای ۴۰ سال که چهار ماه از تزریق دُز دومشان گذشته است می‌توانند دُز یادآور را بدون نوبت دریافت کنند، اظهار کرد: احتمال شیوع سویه جدید اُمیکرون در همه نقاط کشور بویژه هرمزگان وجود دارد و برای ایمنی کامل همه باید حداقل دو دز واکسیناسیون را دریافت کرده باشند و سالمندان نیز برای در امان ماندن از بیماری سخت کرونا دز تقویتی و یا همان سوم را حتما دریافت کنند.

وی اضافه کرد: رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک نیز در مکان‌های عمومی و شلوغ باید رعایت شود تا زمینه موج‌های جدید کرونا از بین رود.

فرشیدی با اشاره به اینکه سویه جدید اُمیکرون بیشتر جان افرادی را تهدید می‌کند که واکسن کرونا تزریق نکرده اند و یا حداقل یک دُز زده باشند؛ و بهترین راه برای ایمنی در برابر این سویه جدید تکمیل واکسیناسیون در سه دُز است، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دُز واکسن در هرمزگان تزریق شده است.