تغییر در ریاست بانک ملی هرمزگان

یک هرمزگانی رییس کل شعب بانک ملی استان کرمان شد و سعید آرمات نیز رییس شعب هرمزگان بانک ملی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم مدیرعامل بانک ملی ایران، حسن آرمات به‌عنوان‌ رییس اداره امور شعب بانک ملی استان هرمزگان منصوب شد.

عبدالله آبسواران نیز به عنوان رییس اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان منصوب شد.

آرمات معاون بانک ملی هرمزگان بوده است.

مراسم معارفه آرمات فردا در بندرعباس و آبسواران پس فردا در کرمان برگزار می‌شود.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از فارس، حضور هرمزگانیها در سکان هدایت مدیریت بانک ملی استانهای کشور چشمگیر است به طوری که محمد نور آزادی ریاست اداره امور شعب استان اصفهان، عبدالله آبسواران ریاست اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان، کریم ریگی زادگان ریاست استان فارس و حسن آرمات ریاست استان هرمزگان را عهده دار هستند.