تقارن آخرین ابرماه سال ۲۰۲۲ با بارش شهابی

بارش شهابی برساوشی و ابرماه «ماهی خاویاری» در هفته دوم ماه آگوست(۲۰ مرداد) در آسمان قابل مشاهده است.

به گزارش فارس به نقل از ایندیپندنت، ماه کامل بعدی و آخرین ابرماه سال، در غروب پنجشنبه، ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد) در آسمان ظاهر می شود. این ابرماه که به عنوان «ماه ماهی خاویاری» (Sturgeon Moon) نیز شناخته می شود، در ساعت ۹:۳۶ بعد از ظهر به وقت شرق آسیا، به اوج خود می‌رسد. به گفته ناسا، اصطلاح ماه ماهی خاویاری از قبایل بومی آمریکایی آلگونکوین که متوجه شدند ماهی‌های خاویاری در این زمان از سال راحت‌تر صید می‌شوند، گرفته شده است.

اگر ماه کامل را یک ابرماه حساب کنیم، این ماه کامل، آخرین ابرماه سال ۲۰۲۲ خواهد بود. ابرماه زمانی که ماه کامل با حضیض ماه منطبق باشد، اتفاق می‌افتد. یک ابرماه می تواند ۱۴ تا ۳۰ درصد روشن از ماه کامل در اوج به نظر برسد.

ماه ماهی خاویاری می‌تواند روی سایر فعالیت‌های تماشای آسمان تأثیر بگذارد. اوج ماه کامل در ۱۱ آگوست (۲۰ مرداد) مصادف با بارش شهابی برساوشی (Perseids) است که یکی از بهترین بارش های شهابی سال در نظر گرفته می شود. این بارش شهابی در ۱۳ آگوست ( ۲۲ مرداد) به اوج خود می رسد، اما تا اول سپتامبر (۱۰ شهریور) فعال خواهد بود