تمدید مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی هرمزگان

معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت هرمزگان از تمدید مجدد مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش تیلا نیوز، ابراهیم سعدینی با اعلام خبر فوق اظهار داشت: با عنایت به ابلاغیه دفتر امور اکتشاف وزارت متبوع و همچنین نظر به لغو دستورالعمل شماره 60/126711 مورخ ۲۴ مرداد ماه سالجاری ، اعتبار کلیه گواهی صلاحیت های فنی و مالی صادره از قبل در صورت دارا بودن حداقل توان فنی و مالی تا اتمام مهلت مندرج در گواهی دارای اعتبار می باشد، لذا جهت اعطای فرصت به متقاضیان دارای گواهی قبلی آگهی مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی استان هرمزگان تا روز سه شنبه ۱۵ آذر ماه سالجاری تمدید گردید.

وی تاکید نمود : در صورت عدم دریافت اسناد و مدارک تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ ۵ آذرماه سالجاری توسط متقاضی از کارتابل خود در سامانه ستاد ، امکان انجام ادامه سایر مراحل در مهلت مقرر میسر نمی باشد.