مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان خبر داد:

تمدید مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی در هرمزگان

مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده، تبصره صد قانون مالیاتی، پرداخت کنندگان اشخاص حقوقی، صاحبان اجاره املاک و مشاغل خودرو تمدید شد.

مهلت اظهارنامه‌های مالیاتی ارزش افزوده، تبصره صد قانون مالیاتی، پرداخت کنندگان اشخاص حقوقی، صاحبان اجاره املاک و مشاغل خودرو تمدید شد.

به گزارش تیلا نیوز، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت: اظهار نامه ارزش افزوده بهار امسال تا ۲۶ تیرماه تمدید شده است.

رضا آخوندزاده افزود: مودیان اشخاص حقوقی، صاحبان اجاره املاک، مشاغل خودرو و تبصره صد قانون مالیاتی نیز تا پایان تیرماه فرصت دارند اظهارنامه‌های مالیاتی خود را تسلیم کنند.