تمرین مشترک نیروی دریایی ارتش ایران و پاکستان در خلیج فارس

در روز پایانی میزبانی منطقه یکم امامت نداجا از ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان، تمرین رزم دوناوی، در خلیج فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزخلیج فارس، روابط عمومی منطقه یکم نداجا اعلام کرد: نیروی دریایی منطقه یکم امامت نداجا با ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان، تمرین رزم دوناوی ارتباطات الکترونیکی، غیر الکترونیکی و مراسم رژه دریایی در خلیج فارس برگزار کردند.

همچنین ناوگروه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکستان را تا دریای عمان بدرقه کرد.