به همت سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس؛

تولید و کاشت گل های فصلی در بندرعباس

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری بندرعباس گفت : تولید و تکثیر و کاشت انواع نشا ، گل های فصلی در بندرعباس یکی از برنامه های اصلی این سازمان می باشد.

به گزارش تیلا نیوز، شهرام آرمان با بیان اینکه تولید و تکثیر و کاشت انواع نشا ، گل های فصلی در بندرعباس یکی از برنامه های اصلی این سازمان بوده است ، اظهار داشت : امسال بیش از یک میلیون نشاء بوته گل فصلی متناسب با آب و هوای شهرستان بندرعباس با شروع فصل پاییز در سطح شهر، میادین و پارک ها کاشت می شود.

وی با بیان اینکه هرسال از اوایل مهر کاشت گل های فصلی در بندرعباس آغاز می شود و تا آخر فروردین سال بعد ادامه خواهد داشت ، افزود امسال عملیات کاشت گلهای فصلی شامل انواع گونه های اطلسی ، آهار ، جعفری ، اطلسی محلی ، همیشه بهار و داوودی وحشی ، کوکب ، آفتابگردان زینتی و گازانیا که با شرایط آب و هوایی این اقلیم سازگار هستند همزمان با شروع فصل پاییز آغاز می شود.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس گفت : یکی از مهم ترین اولویت های این سازمان حفظ طراوت و شادابی شهر می باشد.