“تیلا نیوز” با نگرش طلایی!

واپسین سالیان دهه ۸۰ خورشیدی با همدلی و همقدمی یک تیم ۱۰ نفره از مجرب ترین رسانه نگاران هرمزگانی[اصحاب قلم و اندیشه]، نشریه «آوای خلیج فارس» آفرینشگر خاطره های خوشایندی شد و گیشه های مطبوعاتی را زینت بیشتری بخشید.

جعفر مرادی شهدادی- صاحب امتیاز و مدیر مسئول

واپسین سالیان دهه ۸۰ خورشیدی با همدلی و همقدمی یک تیم ۱۰ نفره از مجرب ترین رسانه نگاران هرمزگانی[اصحاب قلم و اندیشه]، نشریه «آوای خلیج فارس» آفرینشگر خاطره های خوشایندی شد و گیشه های مطبوعاتی را زینت بیشتری بخشید. البته هرگز تصور نمی کردم یک دهه بعد، شیشه عمر این نشریه کاغذی که نام بلند آوازه ی “خلیج فارس” را بر پیشانی داشت ترک بردارد و شمع پرفروغ وجودش به خاموشي گرايد!

سخت است بعد از ۲۴ سال نوشتن، بتوان قلم را بوسید و به گوشه ای وانهاد و یا آن را به فراموشی و نسیان سپرد! و بقول شاعر جوان «نغمه مستشار نظامی»: سخت است قلم باشی و دلتنگ نباشی!

بنابراین با گسترش رسانه های دیجیتال و نوین، ایجاد یک پایگاه خبری – تحلیلی شاید راهی برای دور نماندن از فضای رسانه‌ و نوشتن از کاستی ها و اندوه مردم بود که با قاطعیت و البته عشق دنبال کردم!

امروز «تیلا نیوز» به پشتوانه همین تجارب آمده است که با رعایت اصول حرفه ای، صدای رسای مردمان این خطه زرخیر و البته پایگاهی برای بازتاب اندیشه‌های نخبگان و صاحب نظران استان هرمزگان و دیار دوست داشتنی خلیج فارس باشد!

آمده ایم که به دور از افراط و تفریط و وابستگی های سیاسی و حزبی، علاوه بر نشر دقیق، سریع و شفاف اخبار، عملکرد مدیران استانی را رصد و زیر ذره بین برده و مورد نقد و البته تحلیل کارشناسانه صاحبنظران و اهل فن قرار دهیم!

و همانطور که نقد منصفانه را لازمه تقویت مدیران تلقی می کنیم، دفاع از کار خوب را نیز عاملی برای تشویق و ترغیب آنان در جهت خدمت به مردم می دانیم!

حال در این مسیر پرتلاطم، با نگرش طلایی و دنیایی از امید و آرزو آمده‌ایم و دست دوستی نیز به سوی شما مخاطبین، همراهان و بویژه اهل نظر دراز می کنیم! هرگز بنا نداریم برای پیشرفت و عالی شدن، یک شبه ره صد ساله را پی گیریم! هر چند که همواره به بهترین بودن، می اندیشیم!

رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود
رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

در پایان از اینکه ما را همراهی خواهید کرد سپاسگزارم و بهترین ها را برای شما مخاطبین جان آرزومندم!