جابه‌جایی مسافران نوروزی فرودگاه بندرعباس ٢٥ درصد افزایش داشته است

مدیرکل فرودگاه‌های هرمزگان گفت: جابه‌جایی مسافران نوروزی در فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ بندرعباس در نوروز سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۸ برابر با ۲۵ درصد افزایش داشته است.

به گزارش تیلا نیوز، ابوذر ضیایی در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: براساس آمار پرواز و مسافر نوروزی از ٢٥ اسفند ١٣٩٧ تا ١٥ فروردین ١٣٩٨ در فرودگاه شهدای پرواز بندرعباس ۶۱۶ نشست و برخاست و ۶۳ هزار و ۳۸۸ اعزام و پذیرش مسافر انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین از ٢٥ اسفند ١٤٠٠ تا ١٥ فروردین ١٤٠١ تعداد ٧٦٨ نشست و برخاست پروازی و ۷۹ هزار و ۳۴۸ اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه انجام شده که نشانگر افزایش ۲۴ درصدی پروازها و افزایش ۲۵ درصدی مسافری است.

براساس اطلاعات منتشره اداره کل فرودگاه‌های هرمزگان، تعداد مقاصد پروازی فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ برابر با ۱۹ مقصد افزایش بوده و این فرودگاه در تلاش برای دریافت زمین جهت احداث باند دوم پروازی و افزایش میزان پروازهاست.