حداقل حقوق ۴.۵ میلیون، حقوق تا ۵ میلیون تومان از مالیات معاف است

در حالی که حداقل حقوق در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۴.۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده، حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شد.

حقوق کارکنان در سال آینده تا سقف پنج میلیون تومان در ماه معاف از مالیات شد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از ایسنا، طبق پیش بینی صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده سقف معافیت مالیاتی ۶۰ میلیون تومان در سال پیش بینی شده است.

براین اساس حقوق کارکنان در هر ماه تا پنج میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی شامل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به استثنای عیدی پایان سال خواهد شد .

بر این اساس نحوه پرداخت مالیات به این ترتیب است که نسبت به مازاد ۶۰ میلیون تومان در سال تا ۱۲۰ میلیون تومان ۱۰ درصد، نسبت به مازاد ۱۲۰ میلیون تا ۲۴۰ میلیون تومان ۱۵ درصد و نسبت به مازاد ۲۴۰ میلیون تومان تا ۲۰ درصد مشمول مالیات خواهد شد.