حداکثر قیمت هر کیلو زعفران ۳۶ میلیون تومان است

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: قیمت هر کیلو زعفران در بازار بین ۱۹ تا ۳۶ میلیون تومان است.

به گزارش عصر ایران، میری قیمت کنونی هر کیلو زعفران دسته را ۱۹میلیون تومان، پوشال کهنه ۲۳ میلیون تومان، پوشال نو را ۲۵ میلیون تومان، نگین کهنه ۲۶ تا ۲۸ میلیون تومان و نگین نو ۳۲ تا ۳۶ میلیون تومان اعلام کرد.

بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که دیگر خبری از جهش قیمت طلای سرخ نسبت به ماه های آبان و آذر نیست و طی هفته های اخیر بازار به ثبات نسبی رسیده است.

نایب رئیس شورای ملی زعفران گفت: با رشد صادرات در اسفند و کمبود عرضه به منظور مدیریت توسط کشاورزان پیش بینی می‌شود که قیمت زعفران در بازار روند افزایشی به خود بگیرد.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که هر مثقال زعفران ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و برخی برندها به سبب بسته بندی‌های خاص تا ۲۵۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

قادری فر مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کاهش تولید را علت اصلی افزایش قیمت در بازار می‌داند و معتقد است که قیمت زعفران باید واقعی و براساس نرخ دلاری باشد.