حضوری شدن مدارس غیردولتی مطابق دستورالعمل مدارس دولتی است

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن تاکید بر اینکه حضور دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی خارج از دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مجاز نیست گفت: بازگشایی مدارس غیردولتی و حضوری یا مجازی بودن‌شان، مطابق دستورالعملی است که برای مدارس دولتی اعلام می شود.

سعید صالح در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت حضور دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی پس از گذشت حدود ۱۰ روز از آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: بازگشایی مدارس غیردولتی و حضوری یا مجازی بودن‌شان، مطابق دستورالعملی است که برای مدارس دولتی اعلام می شود. بنابراین مدارس غیردولتی نیز تابع همان ضوابط هستند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر الزام برخی مدیران مدارس غیردولتی برای آموزش حضوری گفت: به طور کلی سیاست آموزش و پرورش بر آموزش حضوری است، اما تا زمانی که بسترهای لازم فراهم نشود بر اساس دستورالعملی که تهیه کرده‌اند پیش می‌روند، حال به هرنسبت که فضا و شرایط مهیا باشد، آموزش حضوری هم برقرار می شود.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که فعلا حضور دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی خارج از دستورالعمل مجاز نیست.

به گزارش ایسنا، وی اخیرا آخرین وضعیت نظارت و رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی را نیز اعلام کرده و گفته بود: شهریه مراکز غیردولتی مانند آموزشگاه‌های زبان و مدارس در تابستان ابلاغ شده و اولیاء به مدارس که مراجعه می‌کردند می‌توانستند پوستر شهریه نصب شده در مدرسه یا مرکز را رویت کنند. ضمن آنکه شهریه مصوب در سامانه مشارکت ها نیز بارگذاری شده و قابل مشاهده است با این حال بیشترین تخلفات مربوط به دریافت شهریه بیش از نرخ مصوب بوده است.

صالح افزود: شهریه مدارس غیردولتی ۳۰ درصد افزایش داشته و دریافت مبالغی بیشتر از نرخ مصوب، تخلف است.

مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش به روند برخورد با تخلفات نیز اشاره کرد و گفت: تا پایان مرداد ۱۴۰۰، ۱۰ مورد لغو مجوز و تعطیلی دائم مدرسه غیردولتی، هفت مورد لغو مجوز و تعطیلی دائم مرکز غیردولتی مانند آموزشگاه‌های زبان، ۱۴ مورد تعطیلی موقت مدرسه بین یک تا سه سال، هشت مورد تعطیلی موقت مراکز بین یک تا سه سال، شش مورد عزل یا محرومیت مدیر مدرسه و ۴۱ مورد اخطار و یا توبیخ مدیر یا موسس صورت گرفته است.