حضور ۵۸ دانشگاه ایران در تازه‌ترین رتبه‌بندی آسیایی پایگاه تایمز

مدیر گروه رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در تازه ترین رتبه بندی آسیایی پایگاه تایمز در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه از ۳۱ کشور رده بندی شده اند که ۵۸ دانشگاه از ایران در این فهرست حضور دارند و ۶ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ رتبه برتر قاره کهن ایستاده اند.

به گزارش ایرنا از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، منصوره صراطی در این باره، اظهار داشت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح بین المللی است که در ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاه های آسیایی را در کنار رتبه بندی های بین المللی خود انجام داد.

وی افزود: در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه از ۳۱ کشور رتبه بندی شده اند و از ایران ۵۸ دانشگاه حضور دارند که ۶ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. این در حالی است که تعداد دانشگاه های ایران در سال گذشته ۴۷ دانشگاه بوده است.

صراطی گفت: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی دانشگاه ها است که از ۱۳ شاخص در قالب پنج معیار آموزش (۲۵)، پژوهش (۳۰)، استنادات (۳۰)، درآمد صنعتی (۷.۵) و وجهه بین المللی (۷.۵) بهره جسته است. با این حال در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی پس از محاسبه امتیازات بر اساس شاخص ها، نتایج کسب شده را بر اساس دانشگاه های موجود در این رتبه بندی باز تنظیم می کند.

به گفته مدیر گروه رتبه بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۲، تعداد ۶۱۶ دانشگاه را از ۳۱ منطقه در بردارد. در این رتبه بندی دانشگاه های Tsinghua University و Peking University از کشور چین مانند سال گذشته، رتبه های اول و دوم را در بین دانشگاه های آسیایی به خود اختصاص دادند و برای سومین سال متوالی، ۲ دانشگاه از چین در صدر جدول این رتبه بندی دیده می شود. دانشگاه های NUS (National University of Singapore) سنگاپور و UHK (University of Hong Kong) از هنگ کنگ مانند سال گذشته به ترتیب رتبه های سوم و چهارم را دارند.

صراطی خاطرنشان کرد: ، کشور ژاپن با ۱۱۸ دانشگاه همانند سال های گذشته بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد؛ سال گذشته این رکورد ۱۱۶ بود و بهترین دانشگاه آن University of Tokyo با رتبه ۶ است.

وی ادامه داد: ۵۸ دانشگاه از ایران در سال ۲۰۲۲ در جمع دانشگاه های برتر آسیایی حضور داشتند که این تعداد در سال ۲۰۲۱ میلادی، ۴۷ دانشگاه و در ۲۰۲۰ میلادی، ۴۰ دانشگاه، در ۲۰۱۹ میلادی، ۲۹ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ میلادی، ۱۸ دانشگاه و در سال ۲۰۱۷ برابر با ۱۴ دانشگاه بوده است. سهم ایران از نظر تعداد دانشگاه ها در سال ۲۰۱۳ برابر با سه درصد بود که در سال ۲۰۲۲ به ۹.۴ درصد رسید.

وی اظهار داشت: در رتبه بندی آسیایی ۲۰۲۲ تایمز، ۵۸ دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل با رتبه ۵۷ اولین دانشگاه ایران و دانشگاه های علوم پزشکی کردستان، پزشکی مازندران و صنعتی شریف به ترتیب با رتبه های ۶۴، ۶۸، ۷۰ بهترین رتبه های ایران را کسب کرده اند.

صراطی گفت: از ۲۷ کشور اسلامی در قاره آسیا،‌ دانشگاه های ۱۷ کشور در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۲ قرار دارند. از لحاظ تعداد، کشور ایران با ۵۸ دانشگاه رتبه اول و ترکیه و پاکستان به ترتیب با ۵۴ و ۲۱ دانشگاه رتبه های دوم و سوم را دارند. دانشگاه فلسطین برای اولین بار است که در این رتبه بندی حضور پیدا می کند.