فرماندار بندرعباس خبر داد؛

خدمات جابه‌جایی مسافر در بندر شهید حقانی بندرعباس متوقف شد

فرماندار بندرعباس گفت: خدمات جابه‌جایی مسافر از شهر بندرعباس به جزیره های هرمز و قشم با توجه به شرایط قرمز کرونایی تا یک هفته متوقف شد.

به گزارش تیلا نیوز، عزیزاله کناری در این خصوص اظهار داشت: این تصمیم با توجه به گسترش ویروس کرونا و بمنظور کمک به قطع زنجیره انتقال اتخاذ شده است.

وی ادامه داد، لذا مسافران از روز شنبه پیش رو به مدت یک هفته هیچ گونه خدمتی برای انتقال به جزایر قشم و هرمز در بندر شهید حقانی بندرعباس دریافت نمی‌کنند.

وی اضافه کرد: مسافران محترم این جزایر با توجه به اهمیت قطع زنجیره انتقال کرونا و تصمیم اتخاذ شده از مراجعه به بندر شهید حقانی خودداری کنند.

فرماندار بندرعباس ابراز داشت: بنابراین از روز شنبه ۹ مرداد ماه فقط شهروندان قشمی و هرمزی از بندرعباس به قشم و هرمز و فقط مسافران غیر قشمی از قشم و غیر هرمزی از هرمز به بندرعباس منتقل می شوند و از ارائه خدمت به سایر متقاضیان و مسافران خودداری می‌شود.