مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان تکذیب کرد؛

خروج دود و گاز از کوهی در مناطق زلزله‌زده فین صحت ندارد

در روزهای اخیر فیلمی کوتاه از خروج شدید گاز و دود از کوهی در فضای مجازی در هرمزگان منتشر شده که به مناطق زلزله‌زده فین منتسب شده است اما مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان می‌گوید: این ویدیو قدیمی است و صحت ندارد.

به گزارش تیلا نیوز به نقل از خبرگزاری فارس، در روزهای اخیر فیلمی کوتاه از خروج شدید گاز و دود از کوهی در فضای مجازی در هرمزگان منتشر شده که به مناطق زلزله‌زده فین منتسب شده است اما مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان می‌گوید: این ویدیو قدیمی است و مربوط به مناطق زلزله‌زده هرمزگان نیست.

در همین زمینه مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان به خبرگزاری فارس گفت: این ویدیو در گذشته نیز در فضای مجازی استان‌های مجاور پخش شده بود و ارتباطی با مناطق زلزله زده فین در هرمزگان ندارد.