خریداری بیش از ۲۴ هزار تن گندم و کلزا توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان

این محصولات از کشاورزان شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک و رودان خریداری شده است و همچنان ادامه دارد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: با پایان خرید گندم در هرمزگان بیش از ۲۴ هزار تن گندم و کلزا کشاورزان به صورت تضمینی توسط شبکه تعاون روستایی هرمزگان خریداری شد.

به گزارش تیلا نیوز، سیروس اسدپور اظهار کرد: سازمان تعاونی روستایی در انجام سیاست‌های دولت مبنی بر حمایت از کشاورزان خرید تضمینی گندم کشاورزان استان را در دستور کار خود قرار داد.

وی افزود: در سال جاری ما توانستیم بخش قابل توجهی از گندم مازاد کشاورزان استان را به صورت تضمینی خرید کنیم.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: از زمان آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم و کلزا در اواخر فرودین تا پایان خرید که اواخر خردادماه بود میزان ۲۴ هزار و ۱۰۰ تن گندم به ارزش ۱۲۲ میلیارد میلیون تومان از کشاورزان در سطح استان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه ۱۰ مراکز خرید گندم تضمینی در استان فعال بود، تصریح کرد: این محصولات از کشاورزان شهرستان‌های حاجی‌آباد، بستک و رودان خریداری شده است و همچنان ادامه دارد.

اسدپور گفت: قیمت تعیین شده برای خرید تضمینی گندم، در سال جاری به ازای هر کیلوگرم گندم، 5 هزار تومان بود.

وی تاکید کرد: همزمان با فصل برداشت عملیات خرید گندم و کلزای تضمینی در ۵ شهرستان و ۱۰ مرکز خرید توسط شبکه تعاون روستایی در نقاط مختلف استان انجام شد.

مدیر تعاون روستایی هرمزگان گفت: حاجی‌آباد بیشترین سطح زیر کشت گندم در استان را به خود اختصاص داده و به عنوان قطب کشت این محصول شناخته می‌شود.