خرید اقلام مورد نیاز صنایع هرمزگان باید از خود استان تأمین شود

رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس گفت: از مدیران عامل صنایع و بنگاه های اقتصادی استان درخواست داریم خریدهای مورد نیاز صنایع را از خود استان تهیه کنند.

به گزارش تیلا نیوز، احمد مرادی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه مردم استان باید از مواهب و مزایای استقرار صنایع در استان بهره مند شوند و نباید فقط آلایندگی ها و تخریب محیط زیست مال آنها باشد، افزود: از مدیران عامل صنایع و بنگاه های اقتصادی استان درخواست داریم خریدهای مورد نیاز صنایع را از خود استان تهیه کنند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توجه صنایع به این اقدام، موجب رونق فضای کسب و کار و گردش مالی در استان خواهد شد، تصریح کرد: با این اقدام صنایع، شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کسبه و اقشار مختلف مردم استان خواهیم شد.

مرادی با قدردانی از برخی از صنایعی که در امر مسئولیت اجتماعی و اشتغالزایی در استان پیشقدم بوده اند، خاطرنشان کرد: برخی از صنایع، داوطلبانه مبادرت به انجام مسئولیت های اجتماعی و خرید های مورد نیاز از استان می کنند که این کار باید الگوی صنایع دیگر باشد.

وی در پایان گفت: با احساس مسئولیت و تعهد اجتماعی صنایع، میشود در بازه ی زمانی کوتاه،اشتغال پایدار و رونق اقتصادی را در استان ایجاد نمود که ارمغان آن، رضایتمندی مردمی است.