خرید تضمینی ۵۰ هزار مترمکعب آب برای مشترکان بندرعباسی

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت: خرید تضمینی ۵۰ هزار مترمکعب آب برای مشترکان بندرعباس در دستورکار است.

به گزارش تیلا نیوز، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در این خصوص اظهار کرد: برای جبران آب آشامیدنی مشترکان در بندرعباس، با حمایت‌های استاندار و نمایندگان مجلس پیگیری برای دریافت مجوز خرید تضمینی ۵۰ هزار متکعب آب از سازمان برنامه و بودجه در دستور کار است.

عبدالحمید حمزه‌پور با ابراز نگرانی از وضعیت نامناسب فعلی حجم تأمین آب بندرعباس از محل سد‌ها افزود: اکنون ۴۰ درصد از نیاز آبی بندرعباس از طریق شیرین سازی آب دریا و ۶۰ درصد دیگر از طریق منابع سطحی تامین می‌شود.

وی گفت: به دلیل خشکسالی و کاهش حجم آب پشت سدها، مصرف بهینه آب از سوی مشترکان برای جبران بخشی از کمبود‌ها و پایداری آب آشامیدنی در شهر بندرعباس ضروری است.