خسارت باران شدید و تندباد به باغات نارنگی فارغان+ تصویر

بر اساس گزارش های دریافتی، بدنبال بارندگی شدید و تندباد روز گذشته، باغداران بخش فارغان شهرستان حاجی آباد متحمل خسارت جدی شدند.

تیلا نیوز : بر اساس گزارش های دریافتی، بدنبال بارندگی شدید و تندباد روز گذشته، باغداران بخش فارغان شهرستان حاجی آباد متحمل خسارت جدی شدند.

از ابعاد و میزان دقیق خسارات ناشی از این باران و تندباد به باغات نارنگی مناطق شمالی هرمزگان، اطلاع دقیقی در دست نیست!