معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان خبر داد؛

خطوط و شبکه آبرسانی در هرمزگان نوسازی می شود

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب هرمزگان گفت:امسال برای نوسازی و بازسازی خطوط و شبکه ابرسانی ۳۰۰ میلیارد تومان در استان اختصاص یافته است.

به گزارش تیلا نیوز، احمد شاکری افزود: از ۱۸ هزار کیلومتر شبکه و خطوط آبرسانی در استان ۳۰ درصد آن فرسوده است.

وی گفت: ششصد روستا در استان شبکه آبرسانی فرسوده دارد.

معاون بهره برداری و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان افزود: عمر مفید شبکه آبرسانی ۲۵ سال است در صورتی که ۳۰ سال از عمر شبکه آبرسانی در استان می‌گذرد.

شاکری گفت: بیش از هزار نفر هم برای نوسازی و بازسازی خطوط انتقال آب در استان فعالند.

شهروندان در صورت مشاهده هر گونه خرابی می‌توانند با سامانه ۱۲۲ تماس بگیرند.