داغی بر داغی دیگر، خبرنگار ایرنا در جاسک به دیدار معبود رفت

حسن آتش زبان، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) دقایقی پیش در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بار سفر بست و همه ما را تنها گذاشت و به دیدار معبود رفت.

مرد خنده روی خبرگزاری جمهوری اسلامی هرمزگان در این سال‌ها به علت بیماری کمتر مجال پرداختن به خبر و تهیه گزارش برای حل مشکل‌های مردم داشت و همین امر موجب کم کارتر شدن این خبرنگار حرفه‌ای شده بود.

وی عمر خود را برای بیان مسایل، مشکل‌ها و کاستن از آلام مردم جاسک گذاشت و از درد و رنج مردم متالم و دردمند بود، سرانجام مغلوب بیماری شد و رفت.

وی که در طول عمر خود اخبار و گزارش‌های اثرگذاری برای رفع محرومیت منطقه تهیه و منتشر کرد و از افراد مؤثر رسانه‌ای در هرمزگان بود و با وجود بیماریی که فرصت کار از وی گرفته بود با امید به آینده و نگاهی رژف در اندیشه حل مشکل‌های مردم بود.

حسن اتش زبان که سال‌ها با صدا و سیما و دو دهه با خبرگزاری جمهوری اسلامی همکاری داشت متولد ۲۲ مرداد سال ۱۳۳۹ هجری شمسی بود.

این دومین فعال رسانه‌ای هرمزگان است که در یک روز از این جهان سفر کرد.