دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویی بخش خصوصی را بدست آورد

در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویان توسط بخش خصوصی را در بین دانشگاههای سراسر کشور را بدست آورد.

به گزارش تیلا نیوز، در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری سراسر کشور، دانشگاه هرمزگان رتبه اول بورسیه دانشجویان توسط بخش خصوصی را در بین دانشگاههای سراسر کشور را بدست آورد.

محمدعلی زلفی گل، در اجلاس روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری سراسر کشور، با اشاره به موضوع جذب دانشجویان نخبه تصریح کرد: دانشگاه هرمزگان در مرزشکنی برای بورسیه دانشجو نمره اول را دارد و بورسیه یکی از راه‌های جذب دانشجوی نخبه است.

دانشگاه هرمزگان در راستای تعاون علمی با صنعت، تربیت نیروی ماندگار و رفع دغدغه‌های شغلی دانشجویان مدل بورسیه با تضمین اشتغال و کمک‌هزینه در دوران تحصیل با بخش خصوصی را در هیأت رئیسه دانشگاه نهایی و با بخش خصوصی اجرایی نموده است.

دانشگاه هرمزگان در سال‌های اخیر طی ارتباط با صنایع غرب شهر بندرعباس موفق شده تا دانشجویان نخبه این دانشگاه را به بورسیه این واحدهای مهم صنعتی درآورد و دفتر ارتباط با صنعت را نیز در منطقه ویژه اقتصادی صنایع فلزی خلیج فارس نیز راه‌اندازی نمایند.