دبیر مجمع مطالبه‌گران هرمزگان: مطالبه‌گری باید درست و منطبق با نیازهای واقعی و اصلی مردم باشد

علیرضا صالحی در اولین نشست مجمع مطالبه‌گران شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: هیچ مسوولی نباید و حق ندارد از مطالبه گری و پاسخگویی به مردم و رسانه ها برنجد ولی مبنای مطالبه‌گری باید درست و منطبق با نیازهای واقعی و اصلی مردم باشد.

دبیر مجمع مطالبه‌گران هرمزگان: مطالبه‌گری باید درست و منطبق با نیازهای واقعی و اصلی مردم باشد

علیرضا صالحی در اولین نشست مجمع مطالبه‌گران شهرستان بندرعباس، اظهار داشت: هیچ مسوولی نباید و حق ندارد از مطالبه گری و پاسخگویی به مردم و رسانه ها برنجد ولی مبنای مطالبه‌گری باید درست و منطبق با نیازهای واقعی و اصلی مردم باشد.

به گزارش تیلا نیوز، دبیر مجمع مطالبه‌گران هرمزگان افزود: باید به صراحت گفت که کنشگران و فعالان فرهنگی هرمزگان نیازمند ارتقای سطح هستند تا مطالبات مردم را پیگیری کرده و به سرانجام برسانند.

آیت الله معصومی عالم برجسته استان هرمزگان نیز در این نشست تصریح کرد: اگر مطالبه گری گروهی در مسیر درست خود اجرا شود، مجمع مطالبه‌گران نیز بر اساس وظیفه و رسالت خود به پیشبرد اهداف توسعه کمک کرده و از این اقدامات حمایت خواهند کرد.

وی نقش مجمع مطالبه‌گران را به عنوان حلقه واسط بین مردم و دولت در این زمینه سازنده دانست.

گفتنی است در این نشست، رحمان یوسفی به عنوان دبیر مجمع مطالبه‌گران شهرستان بندرعباس انتخاب شد.