دختر فوتبالیست رودانی به اردوی تیم ملی دعوت شد

حدیث مرشدی فوتبالیست رودانی به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.

به گزارش تیلا نیوز، حدیث مرشدی دختر فوتبالیست رودانی به اردوی نهایی تیم ملی نوجوانان در شیراز دعوت شد.

این اردوی از ۲۴ تا ۲۶ تیر ماه در شیراز برگزار خواهد شد و طی آن نفرات برگزیده به لیست نهایی تیم ملی نوجوانان دختر کشور قرار می گیرند.

حدیث مرشدی عضو باشگاه علم و ادب رودان و از استعداد های نوظهور فوتبال شهرستان رودان است که در مسابقات اخیر فوتسال جام رمضان بانوان شهرستان رودان نیز به عنوان پدیده مسابقات و استعداد درخشان معرفی شد.