درخشش هرمزگانی ها در لیگ برتر آبهای آرام بانوان کشور

تیم بانوان بر و بحرگستر و فولاد هرمزگان عنوان اول و دوم مسابقات لیگ برتر آبهای آرام بانوان کشور را از آن خود کردند.

به گزارش تیلا نیوز، در مسابقه امدادی ۴ در ۲۰۰ متر تیم فولاد هرمزگان، با ترکیب هدیه کاظمی، هیوا افضلی، سما یاسمی و مهسا کهنسال مقام اول این دوره از مسابقات را کسب کردند و در کایاک یک نفره ۲۰۰ متر نیز، کیانا کمال‌زاده از فولاد هرمزگان مقام دوم را به خود اختصاص داد.

همچنین در کایاک دونفره ۲۰۰ متر، هدیه کاظمی و کیانا کمال‌زاده عنوان دومی و در کانوی دونفره ۲۰۰ متر نیز هیوا افضلی و نادیا تالانک، به عنوان نخست، دست یافتند.

در کایاک چهارنفره ۲۰۰ متر نیز فولاد هرمزگان با ترکیب پدیده پهلوان‌زاده، کیانا گلبندها، سما یاسمی و کیانا کمال‌زاده مقام دومی را از آن خود کردند و در کایاک یکنفره ۵۰۰ متر بانوان، هدیه کاظمی اول شد.

در کایاک یکنفره ۳۲۰۰ متر بانوان پدیده پهلوان‌زاده و در کانوی یکنفره ۳۲۰۰ متر مهسا کهنسال هر کدام ۹داگانه عنوان سومی را کسب کردند.

در پایان این دوره رقابت‌ها بحر و بر گستر با ۳۸۲ امتیاز قهرمان شد و فولاد هرمزگان با ۳۴۸ امتیاز و پارس جنوبی نیز با کسب ۲۸۹ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.